Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2015

20:30
8471 d48c 500

grett:

Fontanka by billikota on Flickr.

Fontanka

Reposted fromfukuku3 fukuku3 viaRedPenny RedPenny
20:30
5121 2073 500

kongina:

Night-shining clouds in Norway

Reposted fromfukuku3 fukuku3 viaRedPenny RedPenny
calliope
19:46
i need this room 😱 right now 💕
Reposted fromweightless weightless viaRedPenny RedPenny
calliope
19:45
4420 dc5b
Reposted fromLotte Lotte viasweetchocolate sweetchocolate
calliope
19:44
0670 4390
Reposted fromrol rol viasweetchocolate sweetchocolate
calliope
19:44
Krk, 08/08/14
Reposted fromriddl3m riddl3m viasweetchocolate sweetchocolate
calliope
19:41
3849 1a71
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaburdel burdel
calliope
19:40
8100 c993
Reposted fromchristi christi viaburdel burdel
calliope
19:33
A potem odpoczniemy i nareszcie się wyśpimy. Naprawdę tego pragnę. Po prostu sobie odpocząć, zdrowo się wyspać. [...] Obawiam się, że tylko o tym marzę przez cały czas. Wszystkie te doniosłe, wielkie plany są na nie moją głowę.
— J. R. R. Tolkien
Reposted fromadriannak adriannak viafullmoon fullmoon
19:33
calliope
19:04
Spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, toś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromginger1708 ginger1708 viafullmoon fullmoon
calliope
18:42
peony petals | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viaMrsDarkness MrsDarkness
calliope
18:37
3857 fca7
Reposted fromompalompa ompalompa viaRedPenny RedPenny
calliope
18:37

alovelikecas:

in which dean literally comes out of the closet to get cas’ attention (x)

Reposted fromsupernatural supernatural viaRedPenny RedPenny
calliope
18:37
4679 e2b6
Reposted fromretaliate retaliate viaRedPenny RedPenny
calliope
18:37

March 17 2015

23:01
calliope
22:59
7874 ba66 500
Reposted frompeper peper viasweetchocolate sweetchocolate
calliope
22:59
5037 cced
Reposted fromretaliate retaliate viasweetchocolate sweetchocolate
22:59
2122 1889
Reposted fromerial erial viasweetchocolate sweetchocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl